بخش دینامیک

ردیف

استاندارد

توضیحات

1

موتورسيكلت ها ترمزها و اجزاء ترمزويژگيها و روشهای آزمون

ISIRI 13263

هدف از تدوين اين استاندارد ملي تعيين مقررات مربوط به آزمونها و روشهاي اندازه گيري ترمزها و عمل ترمزگيري موتورسيكلتهاي داراي دو يا سه چرخ تغریف شده در استاندارد ملی ایران شماره 7558  کاربرد دارد.

2

موتورسيكلتها-اندازه گيری حداكثر سرعت

INSO 6701

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين حداكثر سرعت يك موتورسيكلت كه در استاندارد ملي ايران به شماره 6701 آورده شده است ، مي باشد.

3

موتورگازی و موتورسيکلت- سرعت سنج

INSO 19003

هدف  از این استاندارد تعیین الزامات مربوط به سرعت سنج های مورد استفاده در خودرو های موتوری دو سه و چهار چرخ تغریف شده در استاندارد ملی ایران شماره 7558  کاربرد دارد.

4

موتور گازی و موتورسيکلت –  تراز صدای مجاز مربوط به خودروهای دو يا سه چرخ- ويژگی ها و روش های آزمون

ISIRI 10282

هدف از اين استاندارد تعيين حدود مجاز بر حسب db(A)  برای تراز صدا ی حاصل از خودرو و سیستم اگزوز آن بوده  و برای انواع خودروهای دو یا سه چرخ تغریف شده در استاندارد ملی ایران شماره 7558  کاربرد دارد.

 

 

 

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شرکت شکوه پارس آزمون است.
طراحی و توسعه نونگار پردازش