بخش قوای محرکه

ردیف

استاندارد

توضیحات

1

موتورسيكلتها توان خالص-روشهای آزمون قوای محركه

 

ISIRI 6653

 

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين روش آزمون توان خالص قواي محركه براي موتورسيكلت ها مي باشد. اين استاندارد جهت ارزيابي عملكرد موتورسيكلتها و بخصوص نشان دادن منحني هاي قدرت و مصرف ويژه سوخت  در بار كامل بصورت تابعي از سرعت دوراني قواي محركه  كاربرد دارد.

اين استاندارد فقط براي تخمين قدرت خالص بكار برده مي شود.

اين استاندارد مرتبط با موتورهاي احتراق داخلي استفاده شده براي نيروي محركه موتورسيكلتها ميباشد .

2

ماشین های  الکتریکی دوار قسمت اول ;مقدار اسمی و عملکرد

ISIRI 3772-1

هدف از اين استاندارد تعيين مشخصات عمومی ماشین های الکتریکی دوار می باشد

3

رانشگرهایالکتریکیR85

R085re1

این مقرره برای نشان دادن منحنی به عنوان عملکرد موتور یا سرعت موتور قدرت در بار کامل نشان داده شده توسط سازنده برای موتورهای احتراق داخلی یا رانشگرهای الکتریکی و قدرت حداکثر 30 دقیقه ای رانشگرهای الکتریکی در نظر گرفته شده برای پیشرانی وسایل نقلیه موتوری اعمال می شود.

4

پیمایش موتورهای برقی

ISIRI 18373-2

 

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين روش آزمون شيب پيمائي موتور سيكلت ميباشد

5

حجم انجین

-

تعیین میزان حجم انجین

 

 

 

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شرکت شکوه پارس آزمون است.
طراحی و توسعه نونگار پردازش