بخش ایمنی عملکرد موتورسیکلت برقی

ردیف

استاندارد

توضیحات

1

الزامات ویژه قوای محرکه الکتریکی: موتورسیکلت‌های دو، سه یا چهارچرخ

 

ISIRI 13879

 

1-1 بخش اول: هدف از این بخش از استاندارد تعیین الزامات ایمنی وسایل نقلیه دو، سه یا چهار چرخ (گروه L ) با حداکثر سرعت طراحی بیشتر از km/h 6، با توجه به قوای محرکه الکتریکی، مجهز شده به یک یا بیش از یک موتور کششی و با اتصال غیر دائمی به شبکه است، به طوری که قطعات و سیستم های ولتاژ بالای آن ها به طور گالوانیک به شینه ولتاژ بالای قوای محرکه الکتریکی، متصل باشند.

1-2 بخش دوم: هدف از تدوین این بخش از استاندارد تعیین الزامات ایمنی با توجه به سیستم ذخیره انرژی الکتریکی قابل شارژ مجدد (REESS) وسایل نقلیه گروه L با حداکثر سرعت طراحی بیشتر از km/h 6، مجهز شده به یک یا بیش از یک موتور کششی و با اتصال غیر دائمی به شبکه است.

بخش دوم این استاندارد در مورد REESS هایی که استفاده اولیه آن ها تامین توان برای استارت موتور و/یا روشنایی و/یا سایر سیستم های کمکی وسیله نقلیه است، کاربرد ندارد.

 

 

 

 

 

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شرکت شکوه پارس آزمون است.
طراحی و توسعه نونگار پردازش