درباره شکوه پارس آزمون
درباره شکوه پارس آزمون

مـــا بیش از 10 ســـــال

تجـربـــه عملـــــی داشتـــه ایـــــم..!

آزمایشگاه شکوه پارس آزمون به عنوان آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد ایران در زمینه ارائه خدمات آزمایشگاهی مربوط به صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشور در سال 1390 شروع به کار کرد. این مرکز آزمون، قادر به ارائه کلیه آزمون‌ها و خدمات مهندسی مربوط به انواع موتورسیکلت و دوچرخه براساس دستورالعمل‌های سازمان ملی استاندارد ایران، می‌باشد. ارائه اثر بخش خدمات آزمايشگاهی مرتبط با صنعت موتورسیکلت و دوچرخه در راستای برآوردن نیاز مشتريان جهت حصول اطمینان ازکیفیت تولیدات و واردات بر اساس استانداردهای ملی و بین‌المللی از اهداف این آزمایشگاه است.
بخش‌ها
ارائــه خدمات به صنـــعت موتـــورسیـــکلت و دوچــــرخه
سامانـه اتوماسیـــون استانـــدارد ســـازی
شما در سامانه اتوماسیون استانداردسازی پارس آزمون میتوانید به راحتی در خواست خودر را ثبت کنید
پــرداخت امــن هزیــنه بـه صـــورت اینتــرنتــــی
پــرداخت امــن هزیــنه بـه صـــورت اینتــرنتــــی
تعـــــامل با بـــازرس و مدیــران دپارتمان
تعـــــامل با بـــازرس و مدیــران دپارتمان
امکان دریــافت نظرات، پیشنهادات و شکایــات مشتریـــان
امکان دریــافت نظرات، پیشنهادات و شکایــات مشتریـــان
بــررسی لحــظه به لحـــظه درخـــواست
بــررسی لحــظه به لحـــظه درخـــواست
ارسال گزارش آزمون به صورت اینترنتی و چــاپـی در صـــورت خـــواست مشتـــری
ارسال گزارش آزمون به صورت اینترنتی و چــاپـی در صـــورت خـــواست مشتـــری
فعالیـــت آزمایـــشگـــاه همـــاهنـــــگ بـا استانداردهای ملی و بین المللی
فعالیـــت آزمایـــشگـــاه همـــاهنـــــگ بـا استانداردهای ملی و بین المللی
برخی از مشتریان ما
شکوه پارس آزمون افتخار همکاری با تولیدکنندگان زیر را دارد..
ارسال پیام
شما میتوانید از این طریق به روابط عمومی پارس آزمون پیام ارسال کنید..!
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شرکت شکوه پارس آزمون است.
طراحی و توسعه نونگار پردازش